کدام کالاها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟
باید بدانید که بازپرداخت مالیات و عوارض پرداختی بر کالاها و خدمات معاف فقط برای خریدارانی مجاز خواهد بود که از مودیان عضو سامانه مودیان و از طریق کارت بانکی اقدام به خرید کرده و مالیات و عوارض پرداختی کالاها و خدمات معاف، انجام شود. به همان حسابی که از آن خریده اند واریز شود. مستقر شده و به خریداران اطلاع رسانی خواهد شد.