کشف ۷۸ شی تاریخی در رامشیر خوزستان
این اشیاء شامل ۶۲ سکه و تعدادی اشیاء فلزی و سنگی می باشد که در این راستا صورتجلسه جلسه و اشیای لو رفته جهت رسیدگی و کارشناسی (جهت تشخیص اصل یا تقلبی بودن) ارائه شد. کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی خوزستان اعلام کردند که تعدادی از این اقلام تاریخی و تعدادی دیگر جعلی هستند.