مدیریت‌های پیرمردها اینستاگرام را برای مشتریان آمریکا پرانرژی کنید


اینستاگرام اخیرا اجتناب کرده اند ابزار جدید مدیریت پیرمردها {در این} جامعه اجتماعی آشکار کرده است. اکنون به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است مشتریان آمریکایی می توانند اجتناب کرده اند این مشخصه استفاده کنند. ابزار جدید اینستاگرام به مردمان اجازه می دهد به همان اندازه حضور فرزندان شخصی را {در این} جامعه اجتماعی رصد کنند.

به گزارش سرویس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات فناوری تکنا، سرپرست اینستاگرام آدام موساری به تازگی اولین مجموعه اجتناب کرده اند ابزارهای مدیریت پیرمردها را {در این} پلتفرم آشکار کرده است. این مشخصه به مشتریان این امکان را می دهد کدام ممکن است محدودیت هایی برای جوانان تحمیل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در هنگام حضور در اینستاگرام نظارت کنند. به همان اندازه پیرمردها اجتناب کرده اند تنظیمات فالوورها هر دو {افرادی که} این جوانان را فالو می کنند مطلع شوند.

ابزار جدید اینستاگرام پس اجتناب کرده اند انتقادات وارده به این جامعه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر آن بر مشتریان راه اندازی شد شد. علاوه بر این اینستاگرام پس اجتناب کرده اند تخلیه تحقیقات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج خطرناک استفاده اجتناب کرده اند آن بر سلامت روان مشتریان جوان، اقدام به راه اندازی شد مشخصه هایی اجتناب کرده اند جمله الهام بخش مشتریان به شکاف تکل اجتناب کرده اند این جامعه اجتماعی کرده است.

در جاری حاضر، طبق آگاه اینستاگرام، ابزارهای نظارت باید توسط شخصی جوانان در اپلیکیشن سلول پرانرژی شود، با این حال اجتناب کرده اند ماه جولای به بعد، پیرمردها نیز می توانند این کار را انجام دهند. سایر مشخصه های این این سیستم شبیه زمان استفاده خاص در کل روز در بلند مدت به مدل جدید اضافه احتمالاً وجود خواهد داشت. در واقع این نمایندگی قصد دارد تمامی محصولات متا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ابزارهای نظارتی شخصی را در فروشگاه به راحتی در دسترس است مشتریان قرار دهد. این فروشگاه احتمالاً مقالات آموزشی، ویدیوها، نکاتی با توجه به نحوه صحبت همراه خود جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ابزارهای زیادی حاضر می دهد.