کیهان: رسانه های اصلاح طلب در غم از دست دادن ملکه عزادار شدند
روزنامه های سازندگی، هم میهن، شرق و آرمان ملی در گزارش های تفصیلی بدون اشاره به جنایات شیطانی انگلیس علیه ملت ایران در زمان الیزابت دوم سعی کردند چهره ای مهربان و دوستانه از این ملکه جنایتکار حامی حقوق بشر، محیط زیست ترسیم کنند. و در حالی که او را تمیز می کردند. حتی حیوانات هم باید بازتاب می کردند!