گسترش صادرات غلات و آرد به قزاقستان


به گزارش خبرنگار خبرگزاری پدر در دوشنبه، قزاقستان محدودیت های صادرات غلات و آرد خود را تا پایان سپتامبر سال جاری تمدید کرد.

در آوریل امسال، وزارت کشاورزی قزاقستان با صدور دستوری محدودیت هایی را برای صادرات گندم و آرد تا ۱۵ ژوئن اعمال کرد و پس از آن سهمیه صادرات گندم یک میلیون تن و آرد ۳۰۰ هزار تن تعیین شد.

در مقابل، تولیدکنندگان گندم و آرد کشور مجبور بودند ۱۰ درصد را با قیمت ثابت و کمتر به بازار داخلی عرضه کنند.

در بیانیه جدید وزارت کشاورزی قزاقستان آمده است که کمیسیون سیاست تجارت خارجی و مشارکت در سازمان های اقتصادی بین المللی برای تضمین امنیت غذایی این کشور تصمیم گرفته است صادرات گندم و زیتون به کشورهای ثالث و سرانه اتحادیه اقتصادی اوراسیا را محدود کند. ۵۵۰۰۰۰ تن عرضه آرد گندم و گندم چاودار به کشورهای ثالث را تا ۳۰ سپتامبر سال جاری ۳۷۰۰۰۰ تن افزایش دهید.

انتهای پیام/ح
این را به صفحه اول پیشنهاد دهید