گوگل منصفانه ماه پیش عصر بعدی گوشی های پرچمدار Pikil 7 را راه اندازی شد کرد


گوگل کدام ممکن است هم اکنون در جاری کنار هم قرار دادن سازی گوشی جدید شخصی همراه خود شناسایی های پیکسل ۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکسل ۷ پرو است، قصد دارد آن را منصفانه ماه زودتر اجتناب کرده اند این سیستم زودتر شخصی راه اندازی شد تدریجی.

به گزارش سرویس اطلاعات فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تکنا، گوگل در سپتامبر سال قبلی ۲ گوشی پرچمدار پیکسل ۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکسل ۶ پرو را راه اندازی شد کرد. با این حال امسال قصد دارد همراه خود اصلاح زمان بندی تهیه گوشی پرچمدار جدید شخصی یعنی پیکسل ۷ را در شهریور ماه راه اندازی شد تدریجی.

به مشاوره این نمایندگی، گوگل احتمالاً عصر بعدی گوشی های پیکسل را در ماه سپتامبر راه اندازی شد خواهد کرد. پیکسل ۷ به واحد نمایش بصری ۶.۳ اینچی مجهز شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند نرخ رفرش ۱۲۰ هرتز کمک می کند. پیکسل ۷ پرو دارای واحد نمایش بصری ۶.۷ اینچی همراه خود پنل LTPO {خواهد بود}. اجتناب کرده اند تذکر طراحی، پیکسل ۷ باریکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچکتر اجتناب کرده اند مانکن زودتر شخصی است. به همین دلیل می توان نتیجه گرفت کدام ممکن است باتری استفاده شده در آن کوچکتر است.

به مشاوره گوگل، این سری اجتناب کرده اند گوشی های پیکسل برای ادغام کردن عصر دوم پردازنده های Tensor تبدیل می شود. پیش اجتناب کرده اند این عکسها پیکسل ۷ چاپ شده شده بود کدام ممکن است آرم می داد این گوشی ها نیز با بیرون اصلاح طراحی نسبت به مانکن های زودتر روانه بازار خواهند شد.

با این حال قابل دستیابی است گوگل در فینال دوم تغییراتی را در محصول شخصی تحمیل کرده باشد. همراه خود ملاحظه به اینکه دانش چاپ شده شده شنیده ها است، احتمالا گوگل گوشی های شخصی را با بیرون هیچ گونه محرمانه ای تهیه خواهد کرد.