یک سیگنال رادیویی عجیب مانند ضربان قلب از اعماق فضا به زمین می آید
این تشخیص توسط آشکارساز CHIME در دسامبر ۲۰۱۹ انجام شد و محققان بلافاصله متوجه شدند که با چیزی بسیار عجیب روبرو شده اند. دانیل میچیلی، اخترفیزیکدان از موسسه اخترفیزیک و تحقیقات فضایی MIT Kavli گفت: «این یک سیگنال بسیار غیرعادی بود. نه تنها بسیار طولانی بود و حدود سه ثانیه به طول انجامید، بلکه پیک های دوره ای نیز وجود داشت که بسیار دقیق بودند و در هر کسری از ثانیه منتشر می شدند – بوم، بوم، بوم – مانند ضربان قلب. این اولین بار است که ما چنین سیگنال دوره ای را شناسایی می کنیم.