یک مربی: کلمه "مذاکره" از تمام ویدیوها حذف خواهد شد
مسعود اطیابی: در روش های نظارتی به ویژه در عوامل سازمان صدا و سیما رفتار مشکوکی وجود دارد که قصد و هدف آنها تخریب این سازمان در چشم مردم است. آنها در پرونده جاسوسی نفوذ کرده اند و با روش های نظارتی خود مردم را به سمت بی اعتمادی و نفرت از این سازمان سوق می دهند.