۲۳۰ نهنگ را در سواحل تاسمانی استرالیا ببینید
حداقل ۲۳۰ «نهنگ خلبان» در یکی از سواحل غربی «تاسمانیا» که بخشی از ایالت های استرالیا است سرگردان شده اند. نهنگ های خلبان از اجتماعی ترین پستانداران جهان هستند و در گروه های بزرگ سفر می کنند. تیم های متخصص در تلاش برای بازگرداندن نهنگ های سالم به آب هستند. زیرا حدود نیمی از این نهنگ ها هنوز زنده هستند. دانشمندان تغییر آب و هوا را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در این رخداد ذکر کرده اند، اما علت اصلی گیر افتادن نهنگ ها هنوز یک راز است.