۳ جوانی که از وقوع فاجعه بزرگ در سیل استهبان فارس جلوگیری کردند
سه جوان فداکار به نام های حمیدرضا فاطمی نیا، رضا علیپور و نادر امید که این روزها خیلی ها در شبکه های مجازی از آنها به عنوان «مرد بزرگ» یاد می کنند، با موتورسیکلت یا پیاده در مسیر سیل و رودخانه رودبال با فریاد به راه افتادند. بر مردمی که از حادثه بی خبر بودند سیل خطرناک اخبار و جان صدها نفر نجات یافت.