۳ نگاه از اقتصاد ایران در سال آینده


رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب به ۳.۰ و ۲.۰ درصد خواهد رسید. این آخرین پیش بینی چشم انداز اقتصاد جهانی از سوی صندوق بین المللی پول است. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی سال گذشته را ۴.۷ درصد اعلام کرد.

مقاله ۳ دیدگاه اقتصاد ایران در سال آینده اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.