۵۰ نیروی امدادی در دشتی کنار هم قرار دادن شرکت ها رسانی به مسافران هستند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، علی البحرانی عصر سه شنبه اجتناب کرده اند اردوهای نوروزی شهرستان ها بازدید کرد. بدالله، کاکیخورموق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنبه تصریح کرد: باید اجتناب کرده اند تمام قابلیت های شهرستان برای پذیرایی اجتناب کرده اند مسافران نوروزی استفاده شود.

وی شکسته نشده داد: تمهیدات اجباری برای مسافران نوروزی در شهرستان اندیشیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های مختلفی برای مهمانان در شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها فکر شده است.

فرماندار دشتی همراه خود ردیابی به اقدامات {انجام شده} در ایام نوروز افزود: جشنواره نوروزی همراه خود همت شهرداری خورموق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای شهر خورموک در سه عصر برگزار تبدیل می شود.

بحرانی اجتناب کرده اند برگزاری گشت و گذار گردشگری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: شهرستان دشتی قابلیت های خوبی در بخش گردشگری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید این قابلیت ها به خوبی شناخته شود.

وی امتحان شده های باند هلال احمر این شهرستان را ارزشمند دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: در ایام نوروز ۵۰ نیروی امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلب برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی کنار هم قرار دادن شدند.