۷ گزینه برای نخست وزیری بریتانیا
در رای گیری امروز، ریشی سوناک وزیر دارایی سابق ۱۰۱ رای، پنی موردانت وزیر دفاع ۸۳ رای، تام توگندات رئیس کمیته روابط خارجی ۳۲ رای، لیز تراس وزیر امور خارجه ۶۴ رای، دادستان سابق سوئلا براورمن ۲۷ رای و معاون سابق سابق رای آوردند. نخست وزیر کامی بادناک وزیر زنان ۴۹ رای به دست آورد.