۸ برابر خطر ابتلا به دو زیرسویه آمیکرون
گزارش ها حاکی از افزایش درگیری این شهر با کرونا است. احسان مصطفوی، اپیدمیولوژیست و عضو هیأت علمی انستیتو پاستور نیز به همین موضوع اشاره می کند و می گوید که تا خرداد ماه، زیر سویه BA2 ویروس غالب کشور بود، اما از ابتدای تیرماه، زیر سویه BA5 جایگزین شد. . سویه ای که با عفونت بالا و علائم بالینی خفیف تر مشخص می شود.