۹۷ درصد زندانیان یزد مرد هستندرئیس کل دادگستری استان بازخوانی تفکر علمی و تفکر جهادی و انقلابی شهید بهشتی برای مدیران استان را یکی از برنامه های قانونی دانست و گفت: این برنامه با همکاری برخی نهادها برگزار می شود. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.