Google Trends کاهش قابل توجهی در جستجوهای NFT را انتخاب کنید و انتخاب کنید Metawares گزارش می دهد


همراه خود ملاحظه به Google Trends، انواع جستجوهای NFT را انتخاب کنید و انتخاب کنید متا جستجوها به طور چشمگیری کاهش یافته است است. بعد از همه این جستجوها روزی کدام ممکن است فیسبوک به متا تنظیم عنوان داد به نتیجه رسید.

به گزارش سرویس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری خبری تکنا، نمودار جدیدترین گوگل ترندز با توجه به کمیت خواستار ۲ عبارت NFT را انتخاب کنید و انتخاب کنید Metavars آرم می دهد کدام ممکن است جستجو در ماه ژانویه به سر شخصی رسید با این حال به مرور زمان کاهش کشف شد. تاکنون این میزان تحقیقات کاهش چشمگیری داشته است.

یکی اجتناب کرده اند توضیحات کاهش این تجزیه و تحلیل، ترس اجتناب کرده اند در NFT در کل زمان است. در گذشته اجتناب کرده اند این را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند چنین رویکردی، NFT توانست مشتریان زیادی را به شخصی فریب دادن تنبل. سر این کنجکاوی روزی بود کدام ممکن است فیسبوک عنوان شخصی را به متا تنظیم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بلند مدت فضای دیجیتال خبر داد. با این حال بالقوه است {به دلیل} عدم وجود توجه انداز منسجم fb، این موضوع تنظیم کرده باشد.

{جستجو برای} سایر عبارات {در این} زمینه شبیه رمزارز، بلاک چین، اتریوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت کوین در بهار قبلی افزایش کشف شد، با این حال اکنون ایمن است.

همراه خود ملاحظه به اینکه کنجکاوی به اتحادیه های کارگری آزاد در جاری کاهش است، برخی اجتناب کرده اند منتقدان این موضوع را به حمله نیروی دریایی روسیه به اوکراین نسبت می دهند. با این حال همراه خود ملاحظه به اینکه این کاهش خوب ماه در گذشته اجتناب کرده اند حمله نیروی دریایی تحریک کردن شد، برخی اجتناب کرده اند تحلیلگران بازار آن را ربطی به روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین می‌دانند.