Momentum: The Workout Killer

طی چند روز گذشته، من اهمیت شدت در برنامه تمرینی شما را از نظر پیشرفت و رشد مستمر پوشش داده‌ام. من معتقدم سلسله مراتبی از عوامل مهم تمرینی وجود دارد. هر کدام از نظر خود مهم هستند، اما برخی از آنها مهمتر از دیگران هستند. به ترتیب صعودی عبارتند از:

  • فرم
  • شدت
  • وزن

به عنوان مثال، هرگز نباید فرم را فدای وزنه برداری بیشتر کنید. با این حال، شما باید تا آنجا که می توانید برای هر بلند کردن وزنه بردارید و در عین حال فرم مناسبی را برای افزایش شدت تمرین خود حفظ کنید.

افراد هنگام بلند کردن وزنه به دو دلیل فرم را قربانی می‌کنند: یا برای تغییر دامنه حرکتی برای آسان‌تر کردن بلند کردن، یا ایجاد حرکت برای شروع وزنه در مسیری به سمت بالا از حالت استراحت.

اگر فیزیک دبیرستان را خوانده اید، ممکن است به یاد داشته باشید که قانون دوم نیوتن می گوید که یک جسم در حال سکون تمایل دارد در حالت سکون بماند، مگر اینکه توسط یک نیروی خارجی بر روی آن اثر بگذارد. سخت ترین قسمت هر بلند کردن، حرکت دادن وزنه است. حتی اگر وزنه‌ای را با سرعت حلزون به سمت بالا فشار می‌دهید، باز هم مقداری حرکت رو به بالا دارد و بنابراین بلند کردن آن کمی آسان‌تر می‌شود، زیرا فقط برای حرکت دادن وزنه نسبت به حرکت وزنه از حالت استراحت به نیروی کمتری نیاز دارد.

(من روز به روز یک مهندس هستم. من برای این چیزها زندگی می کنم!)

برخی از افراد عادت بد تاب دادن قسمت هایی از بدن خود را برای ایجاد حرکت برای شروع بلند کردن ایجاد می کنند. بسیار رایج است که مردم را ببینید که کل تنه خود را در حین انجام فرهای دوسر بازو می چرخانند، هنگام انجام پرس نیمکتی، هالتر را از روی سینه خود می اندازند، در حین انجام حرکات کششی پاهای خود را بالا می زنند و غیره. با انجام این کار، تاکید را از عضلات هدف خود حذف می کنید. اگر می‌خواهید ۵۰ پوند را بچرخانید، اما تمام بدن خود را برای بلند کردن وزنه می‌چرخانید، در واقع چقدر از ۵۰ پوند را با عضله دوسر بلند می‌کنید؟

به عنوان یک قانون کلی، هیچ چیز نباید فراتر از نقطه محوری اصلی آسانسور شما حرکت کند. باسن شما قطعاً نباید در طول هر لیفتی حرکت کند، مگر اینکه با پاهایتان پاورلیفت انجام دهید. در حین انجام حلقه دوسر بازو، آرنج های خود را در کناره های خود قرار دهید. به محض اینکه آرنج شما شروع به خزش به سمت جلو می کند، عضلات شانه خود را درگیر می کنید و تاکید را از عضلات دوسر بازو حذف می کنید. همچنین ممکن است تکیه دادن به دیوار برای جلوگیری از حرکت کمر کمک کند.

دفعه بعد که وارد باشگاه می‌شوید، فرم خود را برای هر بلند کردنی که انجام می‌دهید آنالیز کنید تا مطمئن شوید که دامنه کامل حرکتی را انجام می‌دهید و حرکتی ایجاد نمی‌کنید. وقتی در آسانسور تقلب می کنید، فقط خودتان را فریب می دهید!

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر