Se | گرد و غبار دوباره در راه ایران؛ چندین استان در انتظار یک قیام جدید هستند
گزارش های سازمان هواشناسی حاکی از آن است که برخی از شهرها باید منتظر طوفان گرد و غبار جدید باشند. برای استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز از جمله قزوین، البرز، تهران، سمنان و همچنین استان های مرکزی قم وزش باد شدید و در مناطق مستعد رگبار گرد و خاک پیش بینی شده است. همچنین طی سه روز آینده در شرق کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید، رگبار گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و دید افقی پیش بینی می شود. امروز در برخی مناطق غرب و جنوب غرب کشور وزش باد و گرد و خاک خواهد بود.